ตม.30 สำหรับปล่อยเช่า ผู้เช่าต่างชาติ

6164 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ตม.30 สำหรับปล่อยเช่า ผู้เช่าต่างชาติ

หากเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ใดใด ได้ทำการปล่อยเช่าให้ชาวต่างชาติ  

  • เจ้าของห้องต้องดำเนินการแจ้งที่พักคนต่างด้าว ให้ถูกต้องตามกฎหมาย คือ การแจ้ง tm30  หรือ ตม.30 ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากย้ายเข้าที่พัก
  • หากไม่ดำเนินการ เจ้าของห้องมีความผิดตามกฎหมาย  มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ในส่วนของโรงแรม ปรับตั้งแต่ 2,000 บาท-10,000 บาท ตามบทกำหนดโทษของพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 77

[  การแจ้งที่พักของคนต่างด้าว ตาม พระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 38 ได้กำหนดไว้ว่า  “เจ้าบ้าน เจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรมซึ่งรับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เข้าพักอาศัย จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ เคหสถาน หรือโรงแรมนั้นอยู่ ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่เวลาที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ถ้าท้องที่ใดไม่มีที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่ ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานตำรวจ ณ สถานีตำรวจในท้องที่นั้นในกรณีที่บ้าน เคหสถาน หรือโรงแรมที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ตามวรรคหนึ่งตั้งอยู่ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กองตรวจคนเข้าเมือง การแจ้งตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด” ]  

 

****************************


ดิน พร็อพเพอรตี้ สรุปขั้นตอนทั้งหมด แบบง่ายๆ ดังนี้ค่ะ


****************************


A)  เอกสารเอกสารที่ต้องเตรียม :  1.   แบบการแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย สำหรับเจ้าบ้าน เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหะสถาน (ตม.30)  จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  ประกอบด้วยเอกสาร 2 ส่วน ด้านล่าง  ที่กรอกข้อมูล ครบถ้วนแล้ว 
    -  ส่วนแรก เป็นการกรอกรายละเอียดข้อมูลของเจ้าบ้านฯและที่ตั้งสถานที่ที่มีคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย
    -  ส่วนที่ 2 เป็นบัญชีรายชื่อคนต่างด้าวที่เข้าพักอาศัย
( ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย  คลิกที่นี่


2.  เอกสารที่ต้องเตรียม ส่วนเจ้าของห้อง
    -  สำเนาบัตรประชาชน เซ็นสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อ
    -  เอกสารรับรองความเป็นเจ้าของห้อง อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น บิลค่าไฟ
    -  สำเนาทะเบียนบ้าน ที่เจ้าของห้องปล่อยเช่าผู้เช่าต่างชาติ แสดงเลขรหัสประจำบ้าน
    -  หนังสือมอบอำนาจ ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ  (กรณีให้ผู้อื่น ดำเนินการแทน)
    -  สัญญาเช่า

3.  เอกสาร ส่วนผู้เช่า ต่างชาติ
    -  พาสปอต ของผู้เช่าต่างชาติ
    -  หน้าวีซ่า และหน้าที่แสตมป์ตรา Arrival Date, Expiry Date
    -  ใบ ตม.6  หรือ Boarding Pass

 
****************************


B)  วิธีการแจ้ง1. แจ้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นมาแจ้ง
   -   นำเอกสารข้อ A ทั้งหมด มาแจ้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นมาแจ้ง ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ ที่คนต่างด้าวพักอาศัย (ตามวันและเวลาราชการ)   
   -  สำหรับพื้นที่กรุงเทพฯ สามารถแจ้งที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

 

2  แจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
   -   กรอกแบบฟอร์มการแจ้ง พร้อมลงชื่อผู้แจ้งให้เรียบร้อย
   -   ใส่ ซองจดหมายขนาด 6.5 x 9 นิ้ว พร้อมติดแสตมป์ 10 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง เพื่อส่งใบรับแจ้งของเจ้าหน้าที่คืน
   -   นำเอกสารข้อ A ทั้งหมด ใส่ซองซองจดหมาย ส่งแบบ EMS จะดีที่สุด (เก็บใบลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐาน)

ส่งตามที่อยู่ ดังนี้
>>  กรณีที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพฯ ส่งไปที่
งานแจ้งที่พักอาศัยบุคคลต่างด้าว
กองกำกับการ 2 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 7 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

>>   สำหรับต่างจังหวัด ส่งไปที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่ง ตามเขตพื้นที่ที่คนต่างด้าวพักอาศัย

 

3    แจ้งลงทะเบียนเข้าเว็บไซต์ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และดำเนินการตาม 5 ขั้นตอน ดังนี้

     -   เข้าเว็บไซต์   https://extranet.immigration.go.th/fn24online/ 

4)   แจ้งลงทะเบียนบนแอปพลิเคชัน Section38

4.1)    ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Section38


4.2)   คลิกลงทะเบียน เลือกประเภทที่พักอาศัย กรอกรายละเอียดเจ้าของบ้าน รายละเอียดทรัพย์ที่ให้ชาวต่างชาติอาศัย ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ อีเมล พร้อมแนบเอกสารบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน จากนั้นคลิกลงทะเบียน หรือ Register และรอรับแจ้ง User และ Password สำหรับเข้าระบบทางอีเมลที่ให้ไว้

4.3)  นำ User และ Password เข้าระบบ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ จากนั้นกดที่บันทึกแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพัก (ตม.30) หรือ Notification of Residence for Foreigners (TM.30) และกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับชาวต่างชาติที่เข้าพัก อาทิ วันที่เข้าพัก-วันที่แจ้งออก เลขหนังสือเดินทาง ตามที่ระบุให้ครบถ้วน และกดบันทึกแจ้งที่พัก เป็นอันเสร็จเรียบร้อย 

หมายเหตุ 
- ขอบคุณรูปจาก กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, รูปจาก Google Play
- www.immigration.go.th/?page_id=1660
- ddproperty

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้